‘Komunistička hipoteza’

‘Tri nacije kao tri ratne naracije’

‘Marx o 1989.’

‘“Berlinski zid je pao na naše glave!”’

‘Od smrti u život: za poetiku antikapitalističke alternative’

‘Pogled unazad iz krize na komunizam i SFRJ’

‘Partizanska histerija – istina jugoslovenskog socijalizma’

‘Prema trećem filmu’

‘Crveni oktobar’

‘Nismo krivi, ali smo odgovorni’

‘Materijalizam i transcendentno’

‘Socijalistička alternativa – pravi ljudski razvoj’

‘Rad, politika i socijalizam’

‘Jugoslavija: od partizanske politike do postfordističke tendencije’

‘Izdajice su uvijek ženskog roda: političke zatvorenice u arhipelagu Goli’

‘Zajedničko u komunizmu’

‘Sukob na teološkoj ljevici’

‘Jugoslavija – misterije organizma’

‘Ideologija postkomunističke tranzicije’

‘Ideja komunizma’

‘Izlazak iz krize kapitalizma ili iz kapitalizma u krizi?’
21/22
19/20
17/18
15/16
13/14
11/12
09/10
07/08
06