Ali, Tariq
‘Neoliberalizam i države protektorati na postjugoslavenskom Balkanu’
Amin, Samir
‘Odvažnost, još više odvažnosti’
Badiou, Alain
‘Bitna filozofska teza: “Ispravno je pobuniti se protiv reakcionara”’
Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo, Joseph Halevi
‘Globalna kriza i kriza europskog neomerkantilizma’
Brown, Wendy
‘Neoliberalizam i kraj liberalne demokracije’
Ćurković, Stipe
‘Klasna reprodukcija i kapitalistička država’
Douzinas, Costas
‘Buntovnički trgovi: Neposluh, otpor, pobuna’
Elsaesser, Thomas
‘Europski film kao film svijeta: novi početak?’
Elsaesser, Thomas
‘Dvostruko zauzeće i male prilagodbe: prostor, mjesto i politika u novom europskom filmu od 1990-ih godina’
___, ___
‘G1000 Manifest’
Hardt, Michael
‘Dva lica apokalipse: Pismo iz Copenhagena’
David Harvey, Michael Hardt, Antonio Negri
‘Commonwealth: Prepiska’
Horvat Srećko, Štiks Igor
‘Dobrodošli u pustinju Tranzicije!’
Iordanova, Dina
‘Filmski festivali i buntovništvo: Može li film promijeniti svijet?’
Kapović, Mate
‘Direktna demokracija – ideja, borba i perspektive’
Kostanić, Marko
‘Aspekti socijalističke političke epistemologije’
Marazzi, Christian
‘Nasilje financijskog kapitalizma’
Prug, Toni
‘Makro perspektive direktne demokracije: ekonomski aspekti, država i razvoj’
Roy, Arundhati
‘Trickledown Revolucija’
Salecl, Renata
‘Nasilje kao odgovor na ideologiju izbora’
Sassen, Saskia
‘Divljačko razvrstavanje na dobitnike i gubitnike: suvremene inačice primitivne akumulacije’
Spivak, Gayatri Chakravorty
‘Svijet bez granica?’
Todorova, Maria
‘Ponovno zamišljanje Balkana’
Ventura, Christophe
‘Globalne tenzije i alterglobalizam: Deset godina nakon prvog Svjetskog socijalnog foruma u Porto Alegreu’
Žižek, Slavoj
‘“Žica”, ili sukob civilizacija u jednoj državi’
21/22
19/20
17/18
15/16
13/14
11/12
09/10
07/08
06