Agamben, Giorgio
‘Dvije paradigme’
Balibar, Étienne
‘Od grčke krize do ponovnog utemeljenja Europe?’
Berardi, Franco Bifo
‘Reaktivacija društvenog tijela u vrijeme pobune’
Čakardić, Ankica
‘Ženski problem u političkoj ekonomiji — od jugoslavenskog samoupravljanja do mjera štednji’
Derrida, Jacques
‘“U ratu sam sa samim sobom”’
Douzinas, Costas
‘Lekcije iz političke strategije’
Elsaesser, Thomas
‘Europska kinematografija kao svjetska kinematografija’
Federici, Silvia
‘Kapitalizam apsorbira besplatni ženski rad’
Federici, Silvia
‘Žene, borbe za zemlju i globalizacija: međunarodna perspektiva’
Chitty, Christopher
‘Prema socijalističkom umijeću upravljanja: Rascjepi u mreži moći Michela Foucaulta’
Foucault, Michel
‘Rascjepi u mreži moći’
Gunjević, Boris
‘“Paradoksi lutanja po krivim putevima”: Namigivanje Alaina Badioua’
Mouffe, Chantal
‘Politika i strasti: ulozi demokracije’
Nikolaidis, Andrej
‘Jugoslovenska tranzicija – ratni zločin’
Paić, Žarko
‘Utopija i entropija: Deleuzeovo mišljenje političkoga’
Postnikov, Boris
‘Mediji: cenzura, mit i reforma’
Roy, Arundhati
‘Rat gospodina Chidambarama’
Seymour, Richard
‘Teritorijalna logika kapitalističke države’
Stojanović, Branimir
‘Sentimentalno vaspitanje ∞ logika jedne biogra∫je’
Tamás, G.M.
‘Postfašizam’
Varoufakis, Yanis
‘Globalni minotaur’
Wright, Erik Olin
‘Transformacija kapitalizma kroz realistične utopije’
Žižek, Slavoj
‘Od dominacije do eksploatacije i pobune’