Sadržaj broja 17-18

thumb
Žižek, Slavoj

‘Komunistička hipoteza’

thumb
Vlaisavljević, Ugo

‘Tri nacije kao tri ratne naracije’

thumb
Tamás, G. M.

‘Marx o 1989.’

thumb
Štiks, Igor

‘”Berlinski zid je pao na naše glave!”’

thumb
Suvin, Darko

‘Od smrti u život: za poetiku antikapitalističke alternative’

thumb
Suvin, Darko

‘Pogled unazad iz krize na komunizam i sfrj’

thumb
Stojanović, Branimir

‘Partizanska histerija – istina jugoslovenskog socijalizma’

thumb
Solanas, Fernando i Getino, Octavio

‘Prema trećem filmu’

thumb
Riklin, Mihail

‘Crveni oktobar’

thumb
Močnik, Rastko

‘Nismo krivi, ali smo odgovorni’

thumb
Milbank, John

‘Materijalizam i transcendentno’

thumb
Lebowitz, Michael

‘Socijalistička alternativa — pravi ljudski razvoj’

thumb
Krašovec, Primož

‘Rad, politika i socijalizam’

thumb
Kirn, Gal

‘Jugoslavija: od partizanske politike do postfordističke tendencije’

thumb
Jambrešić Kirin, Renata

‘Izdajice su uvijek ženskog roda: političke zatvorenice u arhipelagu Goli’

thumb
Hardt , Michael

‘Zajedničko u komunizmu’

thumb
Gunjević, Boris

‘Sukob na teološkoj ljevici’

thumb
Grmek Germani, Sergio

‘Jugoslavija — misterije organizma’

thumb
Buden, Boris

‘Ideologija postkomunističke tranzicije’

thumb
Badiou , Alain

‘Ideja komunizma’

thumb
Amin, Samir

‘Izlazak iz krize kapitalizma ili iz kapitalizma u krizi?’