Komunistička hipoteza

Novo prisvajanje "zajedničkih dobara"

Kada su, 1922. godine, nakon što su unatoč svim očekivanjima pobijedili u Građanskom ratu, Boljševici bili prisiljeni povući se u "Novu ekonomsku politiku" (NEP), koja je omogućavala mnogo širi prostor za tržišnu ekonomiju i privatno vlasništvo, Lenjin je napisao kratak tekst pod naslovom "O uspinjanju na visoku planinu". On koristi usporedbu s penjačem koji se mora vratiti na dolinu nakon prvog neuspjelog pokušaja da se uspne do jednog vrha planine kako bi opisao što znači povlačenje u revolucionarnom procesu. Pitanje je: kako se može poduzeti takvo povlačenje, a da se pritom oportunistički ne izda nečija vjernost Ideji? Nakon što je nabrojao i uspjehe i neuspjehe Sovjetske države, Lenjin zaključuje: "Komunisti koji nemaju iluzija, koji se ne odaju malodušnosti i koji zadržavaju svoju snagu i okretnost ‘da počnu iz početka’ iznova i iznova u izvršavanju nekog izrazito teškog zadatka nisu prokleti (i vjerojatno neće nestati)". To je Lenjin u najboljem Beckettovu stilu podsjećajući na rečenicu iz Prema najgoremu! (Worstward Ho): "Pokušajte iznova. Pogriješite iznova. Pogriješite bolje". Iz njegova zaključka – "početi iz početka iznova i iznova" – postaje jasno da on ne govori tek o usporavanju napretka kako bi se utvrdilo što se dosad postiglo,
već mnogo radikalnije, da govori o povratku na polazišnu točku: treba "početi iz početka", a ne s vrha do kojeg se uspješno došlo u prethodnom pokušaju.

U Kierkegaardovu smislu, revolucionarni proces ne predstavlja postepeni napredak, već ponavljajuće kretanje, kretanje ponavljanja početka iznova i iznova. I upravo je to mjesto na kojem se nalazimo danas, nakon "mračnog raspada" 1989. godine, definitivnog kraja epohe koja je počela Oktobarskom revolucijom. Trebalo bi stoga odbaciti svaku pomisao o nastavku onoga što je ljevica značila u posljednja dva stoljeća. Premda će sublimni trenuci poput jakobinskog vrhunca Francuske revolucije ili Oktobarske revolucije ostati ključni dio našeg sjećanja, opći okvir mora biti nadiđen i sve mora biti iznova promišljeno, iznova s nulte točke. Početak je, dakako, ono što Badiou naziva "komunističkom hipotezom": "Komunistička hipoteza ostaje ispravna hipoteza, kao što sam rekao, i ne vidim nijednu drugu. Ako tu tezu valja napustiti, onda ne vrijedi više poduzimati nikakvu kolektivnu akciju. Bez perspektive komunizma, bez te Ideje, ništa u historijskoj i političkoj budućnosti nije od takvog interesa za filozofa. Svaki pojedinac može se baviti svojim privatnim poslom, i nećemo je više spomenuti… Ali biti vjeran Ideji, postojanju te hipoteze, to ne znači da njen prvi oblik pojavljivanja, usredotočen na vlasništvo i državu, mora biti zadržan kao takav. Zapravo, ono što nam je pripisano kao filozofska zadaća, mogli bismo čak reći dužnost, jest pomoći da se pronađe novi oblik postojanja te hipoteze. Nov u smislu oblika političkog eksperimentiranja do kojeg bi mogla dovesti upravo ta hipoteza."

Sadržaj broja 17-18

thumb
Žižek, Slavoj

‘Komunistička hipoteza’

thumb
Vlaisavljević, Ugo

‘Tri nacije kao tri ratne naracije’

thumb
Tamás, G. M.

‘Marx o 1989.’

thumb
Štiks, Igor

‘”Berlinski zid je pao na naše glave!”’

thumb
Suvin, Darko

‘Od smrti u život: za poetiku antikapitalističke alternative’

thumb
Suvin, Darko

‘Pogled unazad iz krize na komunizam i sfrj’

thumb
Stojanović, Branimir

‘Partizanska histerija – istina jugoslovenskog socijalizma’

thumb
Solanas, Fernando i Getino, Octavio

‘Prema trećem filmu’

thumb
Riklin, Mihail

‘Crveni oktobar’

thumb
Močnik, Rastko

‘Nismo krivi, ali smo odgovorni’

thumb
Milbank, John

‘Materijalizam i transcendentno’

thumb
Lebowitz, Michael

‘Socijalistička alternativa — pravi ljudski razvoj’

thumb
Krašovec, Primož

‘Rad, politika i socijalizam’

thumb
Kirn, Gal

‘Jugoslavija: od partizanske politike do postfordističke tendencije’

thumb
Jambrešić Kirin, Renata

‘Izdajice su uvijek ženskog roda: političke zatvorenice u arhipelagu Goli’

thumb
Hardt , Michael

‘Zajedničko u komunizmu’

thumb
Gunjević, Boris

‘Sukob na teološkoj ljevici’

thumb
Grmek Germani, Sergio

‘Jugoslavija — misterije organizma’

thumb
Buden, Boris

‘Ideologija postkomunističke tranzicije’

thumb
Badiou , Alain

‘Ideja komunizma’

thumb
Amin, Samir

‘Izlazak iz krize kapitalizma ili iz kapitalizma u krizi?’