Sadržaj

thumb
Arrighi, Giovanni
‘Države, tržišta i kapitalizam, istočni i zapadni’
thumb
Badiou, Alain
‘Kulturna revolucija — posljednja revolucija?’
thumb
Beller, Jonathan
‘Borilačka vještina zvana "kinematografija"’
thumb
Bordwell, David
‘Transkulturalni prostori: prilozi poetici kineskog filma’
thumb
Chow, Rey
‘"Žena", fetiš, partikularizam: artikuliranje kineskog filma s međukulturalnom problematikom’
thumb
Chow, Rey
‘Kopanje starog bunara: rad na društvenoj fantaziji u suvremenom kineskom filmu’
thumb
Cui, Shuqin
‘Djelovanje s margina: urbani film i nezavisni redatelji u suvremenoj Kini’
thumb
Leach, Neil
‘Kako bi razumio Kinu, moraš postati Kina’
thumb
Li, Minqi
‘Uspon Kine i slom svjetske kapitalističke ekonomije: Može li svjetska kapitalistička ekonomija preživjeti uspon Kine?’
thumb
Lu, Sheldon H.
‘Tigar, zmaj i anđeli: Hollywood, Tajvan, Hong Kong i transnacionalna kinematografija’
thumb
Močnik, Rastko
‘Promjene u načinu proizvodnje: "globalizacija"’
thumb
Russo, Alessandro
‘Kako prevesti "Kulturnu revoluciju"?’
thumb
Toscano, Alberto
‘Zapad je crven / Politika i estetika u Godardovim "Maovim godinama" (Années Mao)’
thumb
Tung, Mao Ce
‘Kineska revolucija i Kineska komunistička partija’
thumb
Wang, Hui
‘Depolitizirana politika, različite komponente hegemonije i sumrak šezdesetih’
thumb
Žižek, Slavoj
‘Mao Ce Tung: Marksistički gospodar bezakonja
— Pismo Alaina Badioua Slavoju Žižeku u pogledu djela Mao Ce Tunga
— Odgovor Slavoja Žižeka na pismo Alaina Badioua’